Malta wederom op FATF-lijst met financieel onbetrouwbare landen

Malta wederom op FATF-lijst met financieel onbetrouwbare landen

De Financial Action Task Force (FATF) heeft Malta afgelopen jaar al op de grijze lijst geplaatst. Deze lijst omvat alle landen die een twijfelachtige reputatie hebben op het gebied van witwassen van gold en het financieren van terrorisme. Ook veel online casino’s kiezen ervoor om het hoofdkantoor in Malta onder te brengen. Dit is natuurlijk ook gelinkt aan de Malta Gaming Authority.

Naast Malta zijn er nog 22 andere landen die op de lijst terug te vinden zijn. Hoewel het FATF ook nog een zwarte lijst heeft, wil dit niet zeggen dat Malta geen sancties kan worden opgelegd door de IMF en de Wereldbank. Daarnaast zien we in de praktijk dat het voor deze landen een stuk moeilijker is om handelsakkoorden te sluiten.

Verbetertraject

Naast dat de FATF een land beoordeelt op de financiële stromen, geeft het ook tips om te verbeteren en bij een volgende controle weer van de grijze lijst af te komen.

  • Aantonen van het juiste economische eigendom. Is dit niet het geval, dan moet Malta sancties ondernemen.
  • Verbeteringen in het verschaffen van financiële informatie aan autoriteiten om hen te ondersteunen bij strafrechtelijke zaken.
  • De Financial Intelligence Unit (FIU) moet meer informatie verschaffen om handhavers gevallen van belastingontduiking aan te laten pakken.

Gelukkig heeft Malta al verschillende toezeggingen gedaan om de huidige situatie te verbeteren. Er zijn op het politiek hoogste niveau toezeggingen gedaan om een doeltreffende samenwerking tussen de verschillende instanties mogelijk te maken.

Online Casino’s

Waar de Malta Gaming Authority in de iGaming wereld bekend staat als zeer betrouwbaar, is het de laatste jaren flink in opspraak geraakt. De aanwezigheid van deze autoriteit is een belangrijke reden dat veel hoofdkantoren van online casino’s in Malta gevestigd zijn. Dat online casino’s voor criminelen een belangrijk middel is om geld wit te wassen, lijkt een van de redenen te zijn dat Malta momenteel op de grijze lijst aanwezig is. 

Lees even hoe je online casino account kunt blokkeren of hoe je verantwoordelijk kunt gokken.

Geschreven door:

Kathleen S.
Hallo, ik ben Kathleen Spiering, welkom op mijn website waar ik adviezen en aanbevelingen deel en je wil helpen om oplichting en andere valkuilen bij gokken te voorkomen. Als je vragen hebt hoor ik het graag. Ik zal je direct antwoorden.
Terug naar boven

Let op! Alle logo’s worden gebruikt op de website nederlandscasinos.net met toestemming van de casinomerken. Bovendien, is het tekstmateriaal op de website nederlandscasinos.net uniek. Alle claims en klachten met betrekking tot de website zullen voor de rechtbank worden beslecht.